Scroll to top

Regulamin

REGULAMIN  REZERWACJI  I  WYNAJMU  

mikroKlimat APARTAMNETY

§1. Informacje Ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu apartamentu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. Przestrzeganie regulaminu przez Państwa i innych gości zapewnieni Państwu spokojny i bezpieczny pobyt.

§2. Rezerwacja i zadatek

 1. Rezerwacji może dokonywać w następujący sposób:
  •  Rezerwacja on-line. Rezerwację w serwisie www.mikroklimat-mielno.pl dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  • Rezerwacja telefoniczna, poprzez formularz kontaktowy lub e-mail. Klient kontaktuje się telefonicznie (tel. 518-480-137), wypełnia formularz kontaktowy na stronie, bądź przesyła na adres e-mail: kontakt@mikroklimat-mielno.pl zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji. W odpowiedzi na adres e-mail Klienta, zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji, jeśli wybrany termin jest dostępny.
 1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu na wskazane konto w terminie do 3 dni od dnia złożenia rezerwacji.
 2. Jeżeli życzą sobie Państwo fakturę na firmę to prosimy o wysłanie wiadomości na adres kontakt@mikroklimat-mielno.pl z danymi firmowymi i numerem NIP – przed wpłaceniem zadatku.
 3. Rezerwacja zostaje potwierdzona z dniem zaksięgowania na koncie bankowym wymaganej przedpłaty.
 4. Brak zapłaty wiązać się będzie z automatyczną anulacją rezerwacji.

§3. Anulowanie rezerwacji lub jej zmiana

 1. Klient może anulować rezerwację telefonicznie lub pisemnie, drogą elektroniczną. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, jednak prosimy pamiętać, że każdego Klienta traktujemy indywidualnie
 2. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowano podczas rezerwacji, MikroKlimat Apartamenty zastrzega sobie prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych opłat lub zerwania umowy, co wiąże się z nie udostępnieniem go Klientowi lub jego opuszczeniem przez Klienta.
 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

§4. Warunki płatności

 1. Pozostałą część opłaty za pobyt prosimy uregulować przelewem przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu.
 2. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po wspólnym sprawdzeniu domku.
 3. Klient zobowiązany jest do uregulowania opłaty klimatycznej w wysokości 2,80 PLN /osoba za dobę
 4. Klient rezerwujący łóżeczko turystyczne zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za nie, w wysokości 15,00 PLN za dobę
 5. MikroKlimat Apartamenty może pobrać opłatę za dodatkowe usługi sprzątania, bądź wymianę pościeli podczas pobytu Klienta. Za zameldowanie przed wyznaczonymi godzinami – po akceptacji przez pracownika obiektu lub za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez pracownika obiektu.
 6. Po wcześniejszym uzgodnieniu można przyjechać z małym psem. Dodatkowy koszt pobytu z pupilem to 20 PLN za dobę.

§5. Warunki pobytu

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
  Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem, w zależności od dostępności Apartamentu.
 2. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb oraz palenia tytoniu!
  Osoby palące prosimy o palenie na zewnątrz i w trosce o czystość korzystanie z popielniczek.
 3. Obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
 4. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
 5. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych.
  Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie ośrodka, a szczególnie placu zabaw. Za szkody wyrządzone z winy dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 6. Zabronione jest łamanie zasad P.Poż., BHP, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z Apartamentu jego jakichkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie, MikroKlimat Apartamenty są uprawnione do obciążenia Klienta kosztami, które pozwolą na doprowadzenie Apartamentu do stanu poprzedniego.
 7. W przypadku rażącego naruszenia określonych zasad, MikroKlimat Apartamenty są uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu w asyście Policji.
 8. Klient zobowiązany jest  do poinformowania pracownika o ewentualnym zagubieniu kluczy od Apartamentu lub wyrządzonych w nim szkodach i niezwłocznego pokrycia kosztów strat. Wysokość odszkodowania ustalają MikroKlimat Apartamenty według własnej kalkulacji.
 9. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (odpady bytowe, szkło, plastik itp.)
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 11. Właściciele psów zobowiązani są do ich nadzoru, jak również do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania  psów wyłącznie na smyczy.
 12. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo teren wokół apartamentów jest monitorowany.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące zawarcia umowy proszę zgłaszać na adres kontakt@mikroklimat-mielno.pl ​z dopiskiem REKLAMACJA.  Reklamacje będą  rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
 14. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem, a Wynajmującym jest prawo polskie.
  Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela

 

Obsługa MikroKlimat Apartamenty służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest firma Eko-Grandel Sp. z o.o. ul. Warszawska 64B, 42-240 Kościelec, NIP 9492212680. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Z zastrzeżeniem wynikającym z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Mają Państwo prawo do wycofania zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, jak również na przetwarzanie Państwa danych osobowych w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz w zakresie wynikającym z tych przepisów. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.